DANCEHALL MASTER WORLD 2017

Szkoła Tańca Born to Dance, Fun Fabryka oraz Gminny Ośrodek Kultury Sokół zapraszają na Dancehall Master World Poland 2017 !!!
 
Zapraszamy publiczność na wspaniałe widowisko taneczne uczestników z różnych obszarów Polski i zagranicy. Celem jest konfrontacja dorobku artystycznego tancerzy z całego świata, rozwój ich umiejętności tanecznych oraz popularyzacja kultury dancehall. Turniej daje możliwość zaprezentowania publiczności, że kultura dancehall stanowi pozytywną, zdrową formę spędzania czasu wolnego.
 
☛☛☛ WARSZTATY ☚☚☚
 
☛ WARSZTATY ☚
Camron One-Shot: 1 classa
Queensy: 2 classy
Ola Pierożyńska: 1 classa
Rudy: 1 classa
Każda classa trwa 1,5h czyli 90 minut !
 
☛ CENY ☚
I PRÓG
Osoby zapisane do 30 czerwca 2017:
5 class (7,5h) – 290 PLN
4 classy (6h) – 235 PLN
3 classy (4,5h) – 175 PLN
2 classy (3h) – 130 PLN
1 classa (1,5h) – 65 PLN
II PRÓG
Osoby zapisane między 1 lipca a 20 września 2017:
5 class (7,5h) – 340 PLN
4 classy (6h) – 275 PLN
3 classy (4,5h) – 205 PLN
2 classy (3h) – 150 PLN
1 classa (1,5h) – 75 PLN
III PRÓG
Osoby zapisane między po 20 września 2017:
5 class (7,5h) – 390 PLN
4 classy (6h) – 315 PLN
3 classy (4,5h) – 235 PLN
2 classy (3h) – 170 PLN
1 classa (1,5h) – 85 PLN
 
WPŁATY REZERWACYJNE
Osoby zgłaszające się na 5 lub 4 classy – 50% kwoty
Osoby zgłaszające się na 3 lub 2 lub 1 classę – 100% kwoty
 
WASZE ULUBIONE ZNIŻKI GRUPOWE 🙂
grupa 5-osobowa – 5% zniżki
grupa 10-osobowa – 10% zniżki
grupa 15-osobowa – 15% zniżki
grupa 20-osobowa – 20% zniżki
GRUPĘ ZAPISUJE JEDNA OSOBA, KTÓRA JEST ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z NAMI!!!
 
ZALICZKA NIE ULEGA ZWROTOWI PO 31 LIPCA !!!
 
CAŁOŚĆ KWOTY PŁATNA DO 3 LISTOPADA !!!
 
☛ BILETY ☚
Bilety na turniej w cenie 15 zł dostępne są w Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach oraz w GOK Sokół w Czerwonaku.
 
☛ ROZKŁAD JAZDY ☚
SOBOTA
10:00-11:30 Ola
11:45-13:15 Camron
15:00 rejestracja
15:30 contest
Plan contestu podamy po zamknięciu zgłoszeń.
Mamy trzy kategorie, więc planujemy koniec na 21:00, ale szczegóły podamy bliżej imprezy.
NIEDZIELA
10:00-11:30 Queensy
11:45-13:15 Queensy
13:30-15:00 Rudy
Do zobaczenia!!! 🙂
 
☛ ADRES ☚
SOBOTA
Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach k/Poznania
(10/15 min od Ronda Śródka),
Piłsudskiego 3, 62-028 Koziegłowy
NIEDZIELA
Klub TROPS
Świętego Rocha 9, 60-101 Poznań
 
☛ ZAPISY ☚
Mailowo na dancehallordie@funfabryka.pl – podajemy imię, nazwisko, numer kontaktowy i wybrane zajęcia. W odpowiedzi otrzymacie dalsze instrukcje (numer konta).
 
☛☛☛ CONTEST ☚☚☚
 
☛ JURY ☚
Rudy
Ola Pierożyńska
Queensy
 
☛ MC ☚
Camron One Shot
 
☛ KATEGORIE ☚
 
SOLO Master Choreo
(prezentacja solo do muzyki własnej do 1,5 min)
 
EKIPY Master Choreo
(prezentacja ekipy 3-10 osób do muzyki własnej do 3 min)
 
EKIPY Master Choreo Kids
(prezentacja ekipy do lat 12 do muzyki własnej do 3 min)
 
☛ PLAN ☚
15:00 REJESTRACJA
15:30 START
Dokładny pan contestu podamy po zamknięciu zgłoszeń.
Mamy trzy kategorie, więc planujemy koniec na 21:00, ale szczegóły podamy bliżej imprezy.
 
☛ ADRES ☚
Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach k/Poznania
(10/15 min od Ronda Śródka),
Piłsudskiego 3, 62-028 Koziegłowy
 
☛ NAGRODY ☚
 
SOLO – dyplom, trofeum, 400 PLN, nagrody rzeczowe, FULL PASS na Master Choreo w Paryżu, FULL PASS na Dancehall or Die – edycja marcowa, automatyczny awans do 2 rundy na Master Choreo w Paryżu
 
EKIPY – dyplom, trofeum, 800 PLN, FULL PASS na Master Choreo w Paryżu, automatyczny awans do 2 rundy na Master Choreo w Paryżu, 50% zniżki na marcowe Dancehall or Die
 
EKIPY DZIECIĘCE – dyplom, trofeum, nagrody rzeczowe
 
2 i 3 miejsca otrzymują dyplom i trofeum.
4,5 i 6 miejsca otrzymują dyplom.
 
Jak zawsze będziemy się startać o więcej nagród rzeczowych, będziemy informować na bieżąco, pewnie bliżej termnu imprezy 🙂
 
☛ STARTOWE ☚
uczestnicy warsztatów – 15 zł pierwsza kategoria, 10 zł druga kategoria
reszta świata – 25 zł pierwsza kategoria, 15 zł druga kategoria
 
☛ ZAPISY ☚
Mailowo na dancehallordie@funfabryka.pl – podajemy imię, nazwisko/nazwę ekipy. numer kontaktowy i wybraną kategorię. W odpowiedzi otrzymacie dalsze instrukcje (numer konta i termin wpłaty oraz wysłania muzyki).
ZAPISY ZAMYKAMY 12 LISTOPADA !!!
 
☛ REGULAMIN ☚
1) Event odbywa się w CK Koziegłowy oraz w klubie Trops w Poznaniu.
2) Organizator turnieju nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków,
podczas jakiegokolwiek etapu zawodów/warsztatów tańca i informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie,
zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby,
wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód,
jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w turnieju oraz warsztatach tańca.
3) Każdy zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów (na 15 osób – 1 opiekun).
4) Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione i zagubione na terenie CK Koziegłowy i klubu Trops.
5) Za ewentualne szkody powstałe obciążony zostanie zespół/zespoły, który korzystał z danego pomieszczenia.
6) Każdy uczestnik turnieju posiada legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości.
7) Organizator zastrzega sobie możliwość sprawdzenia dokumentu tożsamości w celu weryfikacji wieku uczestnika.
8) Przekroczenie czasu prezentacji określonego w regulaminie może spowodować obniżenie oceny lub dyskwalifikację prezentacji (przypadki szczególne należy zgłaszać do organizatorów).
9) Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji zawodnika lub zawodników w przypadku ich niestosownego zachowania w stosunku do tancerzy, sędziów, przedstawicieli, organizatora lub lub nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
10) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu (łączenia kategorii w poszczególnych konkurencjach bądź całkowitego odwołania danej kategorii) oraz zmiany ramowego programu w przypadku małej lub zbyt dużej frekwencji bez konsekwencji zwrotu opłaty startowej. Zawody oceniać będą sędziowie zaproszeni przez organizatora.
11) Skład sędziowski oraz jego decyzje są niepodważalne. Kwalifikacje, półfinały, finały będą oceniane przez jury w składzie 3 sędziów.
12) W całym obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Na terenie CK Koziegłowy obowiązuje regulamin obiektu. Na terenie klubu Trops obowiązuje regulamin obiektu.
13) Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji filmowej i fotograficznej turnieju i publikowania jej w mediach.
14) Turniej będzie rejestrowany przez kamery i fotografów. Uczestnicy, biorąc udział w turnieju, wyrażają tym samym zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunków utrwalonych w materiałach filmowych, audio i fotografiach, także w materiałach reklamowych organizatora turnieju oraz oficjalnych partnerów imprezy i zrzekają się wszelkich roszczeń w tym zakresie
15) Regulamin jest regulaminem wewnętrznym turnieju. Wszystkie kwestie sporne lub nieujęte w regulaminie rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
16) Zgłoszenie się na turniej przez wiadomość e-mail, lub wykupienie biletu wstępu lub obecność na zawodach świadczy o akceptacji powyższego regulaminu.
17) Na terenie CK Koziegłowy oraz klubu Trops należy stosować się do poleceń organizatorów oraz ochrony.
18) Organizator nie zapewnia szatni, oddaje do dyspozycji dostępne mu pomieszczenia.