★★★★★
DANCEHALL OR DIE 2023
TURNIEJ TAŃCA
18.03.2023
★★★★★

★ JURY ★
Ania Bogunia
Patryk Wyskocki
Andrei Pandi

★ MC ★
Mateusz Nowak

★ MUSIC ★
Sensithief Sound

★KATEGORIE ★
Dancehall Female solo 15+
Dancehall Female solo 18+
Dancehall 1vs1 do lat 10
Dancehall 1vs1 11-14 lat
Dancehall 1vs1 15-18 lat
Dancehall 1vs1 19+
Dancehall duety do lat 15
Dancehall duety powyżej lat 15
Dancehall 2vs2 do lat 15
Dancehall 2vs2 powyżej lat 15
Dancehall mini formacje do lat 10
Dancehall mini formacje 11-14 lat
Dancehall mini formacjen15-18 lat
Dancehall mini formacje 19+
Dancehall formacje do lat 10
Dancehall formacje 11-14 lat
Dancehall formacje 15-18 lat
Dancehall formacje 19+
DODATKOWE KATEGORIE:
Booty Shake Contest GRUPY
Dancehall KIDS – GRUPY DO LAT 7

★ ZASADY ★
FEMALE SOLO
ELIMINACJE
Prezentacja w zależności od liczby osób:
do 50 startujących prezentacja po 1 osobie do 45 sekund
50-100 startujących prezentacja po 2 osoby do 60 sekund
FINAŁ
Do rundy finałowej przechodzi w zależności od liczby osób:
do 50 startujących 6 osób
50-100 startujących 12 osób
W finale każda uczestniczka prezentuje się pojedynczo do 60 sekund.
FORMACJE
Mini formacje to grupy do 7 osób.
Formacje to grupy od 8 osób.
Wszystkie mini formacje tańczą do muzyki własnej do 2,5 minuty.
Wszystkie formacje tańczą do muzyki własnej do 3 minut.
O przynależności do kategorii wiekowej stanowi 80% grupy.
Np: 10 osobowa formacja składająca z 8 osób w wieku 10 lat i 2 osób w wieku 15 lat zapisuje się do kategorii do lat 10.
MUZYKĘ DO FORMACJI NALEŻY PRZESŁAĆ DO 10 MARCA NA dancehallordie@funfabryka.pl !
1 VS 1
Prezentacja w zależności od liczby osób:
do 50 startujących prezentacja po 1 osobie do 45 sekund
50-100 startujących prezentacja po 2 osoby do 60 sekund
powyżej 100 startujących prezentacja po 3 osoby do 60 sekund
BITWY
Do bitw przechodzi w zależności od liczby osób:
do 50 startujących 8 osób
50-100 startujących 16 osób
powyżej 100 startujących 16 osób
W bitwach każda strona ma po 1 wyjściu do 45 sekund, bitwa o 1 miejsce po 2 wyjścia do 60 sekund.
2 VS 2
Prezentacja w zależności od liczby osób:
do 50 startujących prezentacja do 1,5 minuty do muzyki organizatora
50-100 startujących prezentacja do 60 sekund do muzyki organizatora
Forma prezentacji dowolna: duet, dwa razy solo lub na zmianę, decyzja należy do was.
BITWY
Do bitw przechodzi w zależności od liczby osób:
do 50 startujących 8 dwójek
50-100 startujących 16 dwójek
W bitwach każda strona ma po 2 wyjścia do 45 sekund, bitwa o 1 miejsce po 4 wyjścia do 60 sekund.
DUETY
Wszystkie duety prezentują się do muzyki własnej do 1,5 minuty.
O przynależności do kategorii wiekowej stanowi wiek starszego uczestnika.
MUZYKĘ DO DUETU NALEŻY PRZESŁAĆ DO 10 MARCA NA dancehallordie@funfabryka.pl !

★ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ★
https://forms.gle/KU4ecBQ61zG7BYvt9
Zgłoszenia przyjmujemy do 8 marca do godziny 24:00.

★ WIDOWNIA ★

WEJŚCIE – WIDOWNIA
Sprzedaż biletów będzie prowadzona przez aplikację sprzedażową od 22 lutego pod tym linkiem 👇👇👇
https://goout.net/pl/bilety/dancehall-or-die-2023/tvsr/

CENY
👉VIP – 80 PLN
✔️ rezerwacja miejsca siedzącego
✔️ 30 biletów
👉NORMALNY – 40 PLN
✔️ brak rezerwacji miejsca siedzącego
✔️ 100 biletów
👉BORN TO DANCE – sprzedaż stacjonarnie na recepcji szkoły tańca
👉DZIECI DO LAT 3 – WEJŚCIE BEZPŁATNE
Możliwość kupienia biletu na wejściu będzie możliwa tylko wtedy, kiedy pula internetowa nie zostanie wyprzedana.

WEJŚCIE – OPIEKUNOWIE
Opiekun/trener wchodzi za darmo z grupą minimum 3 osobową.
Działa zasada 1 opiekun na 15 osób.
Przykład:
Jeśli formacja liczy 18 osób, przysługują 2 wejścia.
Jeśli formacja liczy 5 osób – 1 wejście.
Jeśli trener przyjeżdża z 3 solówkami – 1 wejście.
Jeśli przyjeżdża z 1 osobą – NIE PRZYSŁUGUJE WEJŚCIE BEZPŁATNE.

★ NAGRODY ★

Soliści 1-3 miejsca – medale i dyplomy
Soliści 4-6 miejsca – dyplomy
Grupy 1-3 miejsca – puchary i dyplomy
Grupy 4-6 miejsca – dyplomy

NAGRODY PIENIĘŻNE 💸
1 miejsce Dancehall Female solo 18+ ➡️ 300 PLN
1 miejsce Dancehall 1vs1 19+ ➡️ 300 PLN
1 miejsce Dancehall duety 15+ ➡️ 300 PLN
1 miejsce Dancehall 2 vs 2 15+ ➡️ 300 PLN
1 miejsce Dancehall mini formacje 19+ ➡️ 500 PLN
1 miejsce Dancehall formacje 19+ ➡️ 1000 PLN
1 miejsce Booty Shake Contest grupy ➡️ 500 PLN

WARSZTATY Z OSHANE OVERLOAD SKANKAZ 💃
1 miejsce DANCEHALL 1vs 1 15-18 lat ➡️ DARMOWE
1 miejsce FEMALE 15+ ➡️ DARMOWE
1 miejsca DANCEHALL 2vs2 do lat 15 oraz powyżej lat 15 ➡️ 50% ZNIŻKI
1 miejsca DUETY do lat 15 oraz powyżej lat 15 ➡️ 50% ZNIŻKI

★ GRAFIK ★

Blok I
Kategorie do lat 10
7:30 rejestracja
8:30 eliminacje solo
(prezentacja po 2 osoby)
8:45 mini formacje
8:55 formacje
9:10 1vs1 (8 osób)
9:30 ogłoszenie wyników

Blok 2
Kategorie: 11-14 lat/duety do lat 15
9:00 rejestracja
10:00 eliminacje solo
(prezentacja po 2 osoby)
10:30 mini formacje
10:40 formacje
11:20 duety do lat 15
12:10 1vs1 (8 osób)
12:40 ogłoszenie wyników

Blok 3
Kategorie: 15-18 lat/duety 15+/female 15+
12:30 rejestracja
13:30 eliminacje solo Female 15+ (prezentacja po 2 osoby)
13:45 eliminacje solo (prezentacja po 2 osobie)
14:10 mini formacje
14:30 formacje
15:10 duety 15+
15:50 finał solo Female (6 osób)
16:00 1vs1 (8 osób)
16:30 ogłoszenie wyników

Blok 4
Kategorie: 19+/2vs2/female18+/Booty Shake Contest
16:00 rejestracja
17:00 eliminacje Female solo 18+ (prezentacja po 2 osoby)
17:20 eliminacje 1vs1
(prezentacja po 2 osoby)
17:35 mini formacje
18:05 formacje
18:50 Booty Shake Contest
19:00 eliminacje 2vs2
19:20 finał solo Female (6 osób)
19:30 1vs1 (8 osób)
20:00 2vs2 (4 dwójki)
20:30 ogłoszenie wyników

★ REGULAMIN ★
REGULAMIN Dancehall or Die 2023
1) Event odbywa się w Kinepolis, Bolesława Krzywoustego 72, 61-144 Poznań
2) Organizator turnieju nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych
wypadków, podczas jakiegokolwiek etapu zawodów/warsztatów tańca i informuje, iż nie
zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności
cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub
poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością
i/lub uczestnictwem w turnieju oraz warsztatach tańca.
3) Każdy zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów (na 15 osób – 1
opiekun).
4) Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione i zagubione na terenie obiektu przy
Kinepolis, Bolesława Krzywoustego 72, 61-144 Poznań.
5) Za ewentualne szkody powstałe obciążony zostanie zespół/zespoły, który korzystał z
danego pomieszczenia.
6) Każdy uczestnik turnieju posiada legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości.
7) Organizator zastrzega sobie możliwość sprawdzenia dokumentu tożsamości w celu
weryfikacji wieku uczestnika.
8) O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia uczestnika, a nie data
urodzenia.
9) Przekroczenie czasu prezentacji określonego w regulaminie może spowodować
obniżenie oceny lub dyskwalifikację prezentacji (przypadki szczególne należy zgłaszać do
organizatorów).
10) Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji zawodnika lub zawodników w
przypadku ich niestosownego zachowania w stosunku do tancerzy, sędziów,
przedstawicieli, organizatora lub nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
11) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu (łączenia kategorii w
poszczególnych konkurencjach bądź całkowitego odwołania danej kategorii) oraz zmiany
ramowego programu w przypadku małej lub zbyt dużej frekwencji bez konsekwencji
zwrotu opłaty startowej. Zawody oceniać będą sędziowie zaproszeni przez organizatora.
12) Skład sędziowski oraz jego decyzje są niepodważalne. Kwalifikacje, półfinały, finały
będą oceniane przez jury w składzie 3 sędziów.
13) W całym obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Na terenie obiektu przy
Kinepolis, Bolesława Krzywoustego 72, 61-144 Poznań obowiązuje regulamin obiektu.
14) Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji filmowej i
fotograficznej turnieju i publikowania jej w mediach.
15) Turniej będzie rejestrowany przez kamery i fotografów. Uczestnicy, biorąc udział w
turnieju, wyrażają tym samym zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunków utrwalonych
w materiałach filmowych, audio i fotografiach, także w materiałach reklamowych organizatora turnieju oraz oficjalnych partnerów imprezy i zrzekają się wszelkich roszczeń w tym zakresie.
16) Regulamin jest regulaminem wewnętrznym turnieju. Wszystkie kwestie sporne lub
nieujęte w regulaminie rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem.
17) Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
18) Zgłoszenie się na turniej przez wiadomość e-mail, lub wykupienie biletu wstępu lub
obecność na zawodach świadczy o akceptacji powyższego regulaminu.
19) Na terenie obiektu Kinepolis, Bolesława Krzywoustego 72, 61-144 Poznań należy
stosować się do poleceń organizatorów oraz ochrony.
20)Organizator nie zapewnia szatni, oddaje do dyspozycji dostępne mu pomieszczenia.

★ MIEJSCE ★
Cinema City Kienpolis
Bolesława Krzywoustego 72, 61-144 Poznań

★ KONTAKT ★
dancehallordie@funfabryka.pl