KURS INSTRUKTORSKI

Taniec to pasja, a bycie instruktorem to duża odpowiedzialność. Wybierz edukację na wysokim poziomie. Kurs instruktora tańca dancehall i/lub hip hop to nowatorski program, ułożony przez specjalistów danych technik tanecznych, który pozwoli zdobyć wiedzę i doświadczenie, a także legalny dokument potrzebne do pracy w zawodzie instruktora tańca.
 
Intensywny kurs przygotowuje i usprawnia absolwentów do prowadzenia zajęć w szkołach tańca, ośrodkach sportowych, klubach fitness na obozach i koloniach. Absolwent może także założyć własną szkołę tańca lub prowadzić zajęcia w formie działalności gospodarczej. Zajęcia poprowadzą teoretycy i praktycy posiadający odpowiednie kwalifikacje, osiągnięcia i wieloletnie doświadczenie taneczne.
 
Kwalifikacje uzyskane w trakcie szkolenia są wydawane na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do prowadzenia zajęć w amatorskim ruchu tanecznym.
 
TERMIN: 26-27 maja 2018
MIEJSCE: Poznań
ZAPISY RUSZAJĄ: 1 marca 2018
ZAPISY PRZYJMOWANE DO: 18 maja 2018
 
KADRA INSTRUKTORSKA:
WKRÓTCE
 
I – Warunki uczestnictwa
1. Kurs I stopnia HIP-HOP LUB DANCEHALL (młodszy instruktor)
Osoby, które ukończyły 16. rok życia i mają potwierdzony 2 letni staż taneczny.
2. Kurs II stopnia HIP-HOP LUB DANCEHALL (starszy instruktor)
Osoby, które ukończyły 19. rok życia i mają potwierdzony 4 letni staż taneczny LUB posiadają dyplom młodszego instruktora. Oznacza to, że osoby nie spełniające warunku wieku i stażu, ale posiadające dyplom młodszego instruktora mogą także brać udział w kursie na starszego instruktora.
II – Upoważnienia dyplomu
1. Kurs I stopnia (młodszy instruktor)
Kurs I stopnia upoważnia do prowadzenia zajęć tanecznych danego stylu na poziomie podstawowym:
– podstawowe kroki danego stylu
– rutyny składające się z kroków danego stylu
– zajęcia wyłącznie grupowe.
2. Kurs II stopnia (starszy instruktor)
Kurs II stopnia upoważnia do prowadzenia zajęć tanecznych danego stylu na poziomie podstawowym i zaawansowanym:
– podstawowe kroki danego stylu
– rutyny składające się z kroków danego stylu
– zajęcia choreograficzne dla grup zamkniętych i otwartych
– zajęcia dla solistów i duetów (choreografia i freestyle)
– zajęcia grupowe i indywidualne.
III – Koszt kursu
1. Kurs I stopnia (młodszy instruktor)
Koszt kursu wynosi 650 zł. Przy zapisach należy wpłacić 50% kwoty, reszta płatna najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem kursu.
2. Kurs II stopnia (starszy instruktor)
Koszt kursu wynosi 850 zł. Przy zapisach należy wpłacić 50% kwoty, reszta płatna najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem kursu.
Koszt kursu dla osób posiadających dyplom instruktora I stopnia wynosi 500 zł.
IV – Zapisy
Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową (borntodance@funfabryka.pl) od dnia 1 marca. Należy podać: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zameldowania, numer kontaktowy i nazwę kursu. W odpowiedzi uczestnicy otrzymują potwierdzenie zgłoszenia oraz numer konta, na który należy uiścić 50% należności. Drugą połowę należy wpłacić na ten sam rachunek bankowy najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem kursu. Zapisy zamykane są 10 dni przed rozpoczęciem kursu. W przypadku małej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do łączenia niektórych zajęć lub odwołania kursu.
W pierwszy dzień kursu należy dostarczyć organizatorowi:
– 2 zdjęcia legitymacyjne
– potwierdzony staż taneczny (pismo ze szkoły tańca lub dyplomy uczestnictwa w zawodach/warsztatach)
– kserokopię legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego.
V – Czas trwania
Kurs obejmuje 14 (I stopień) i 15 godzin (II stopień) zajęć lekcyjnych (w tym egzamin). Trwa jeden weekend (sobota/niedziela). Dokładny plan i miejsce zajęć uczestnicy otrzymują mailowo, najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.
VI – Egzamin
Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i praktycznej. Egzamin pisemny ma formę testu zamkniętego (10 pytań) i trwa 15 minut. Egzamin praktyczny przeprowadzany jest w grupach, jego czas trwania zależny jest od liczby uczestników. 60 minut po zakończeniu egzaminu ogłoszone zostają wyniki i rozdane dyplomy.
 
KONTAKT:
502 312 863, 502 360 383
borntodance@funfabryka.pl
www.funfabryka.pl