ParkietON 2022
26.02.2022 – SOBOTA

1. KATEGORIE

Hip-hop solo do lat 9
Hip-hop solo 10-14 lat
Hip-hop solo 15+
Dancehall solo do lat 9
Dancehall solo 10-14 lat
Dancehall solo 15+
Hip-hop grupy do lat 9
Hip-hop grupy 10-14 lat
Hip-hop grupy 15+
Dancehall grupy do lat 9
Dancehall grupy 10-14 lat
Dancehall grupy 15+
Inne formy tańca grupy do lat 9
Inne formy tańca grupy 10-14 lat
Inne formy tańca 15+
Cheerleaders grupy do lat 9
Cheerleaders grupy 10-14 lat
Cheerleaders grupy 15+
Commercial dance grupy do lat 9
Commercial dance grupy 10-14 lat
Commercial dance grupy 15+
High heels grupy 15+
Twerk grupy 15+
Sexy dance grupy 15+

2. ZASADY

KATEGORIE SOLO
Eliminacje:
Prezentacja wspólna do muzyki organizatora po 2-4 osób (w zależności od ilości zgłoszeń) oraz prezentacja wspólna do muzyki organizatora po 10-15 osób (w zależności od ilości zgłoszeń). Czas każdej prezentacji: do 1 minuty.
Finał:
Prezentacja solowa do muzyki organizatora oraz prezentacja wspólna wszystkich finalistów. Czas każdej prezentacji: do 1 minuty.

KATEGORIE GRUPY
Prezentacja do muzyki własnej do 3 minut.
Z prezentacji jury wyłania 1-6 miejsca.

3. GRUPY – WAŻNE

Rekwizyty dozwolone są tylko w kategorii INNE FORMY TAŃCA. Jako rekwizyt rozumiemy coś, co ląduje na ziemi. Czyli jeśli w choreografii grupa tańczy z chustą w ręku – jest to dozwolone. Jeśli chusta wyląduje na ziemi – niedozwolone.
Wyjątek stanowią pompony w kategorii CHEERLEADERS.

CHEERLEADERS – pompony muszą być używane przez minimum 50% czasu.

INNE FORMY TAŃCA – dopuszczone są wszystkie style spoza listy kategorii. ParkietONu.

Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia lub odwołania poszczególnych kategorii w przypadku małej liczby zgłoszeń.

4. BLOKI

Blok 1
Hip-hop solo do lat 9
Hip-hop solo 10-14 lat
Hip-hop solo 15+
Dancehall solo do lat 9
Dancehall solo 10-14 lat
Dancehall solo 15+
Hip-hop grupy do lat 9
Hip-hop grupy 10-14 lat
Hip-hop grupy 15+
Dancehall grupy do lat 9
Dancehall grupy 10-14 lat
Dancehall grupy 15+

Blok 2
Inne formy tańca grupy do lat 9
Inne formy tańca grupy 10-14 lat
Inne formy tańca 15+
Cheerleaders grupy do lat 9
Cheerleaders grupy 10-14 lat
Cheerleaders grupy 15+
Commercial dance grupy do lat 9
Commercial dance grupy 10-14 lat
Commercial dance grupy 15+
High heels grupy 15+
Twerk grupy 15+
Sexy dance grupy 15+

5. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia są przyjmowane w formie formularza dostępnego pod adresem:
https://forms.gle/up1M66cmzL4GERRS9
Zgłoszenia są przyjmowane do 14 lutego 2022.

6. OPŁATY STARTOWE

30 zł pierwsza kategoria
20 zł druga kategoria
Opłatę startową należy uregulować do 16 lutego 2022.
W przypadku odwołania zawodów, opłaty są zwracane w 100%.

7. NAGRODY

Soliści 1-3 miejsca – medale i dyplomy
Soliści 4-6 miejsca – dyplomy
Grupy 1-3 miejsca – puchary i dyplomy
Grupy 4-6 miejsca – dyplomy

8. GRAFIK

WKRÓTCE

9. REGULAMIN I RODO

WKRÓTCE

10. KONTAKT

parkieton@funfabryka.pl
www.funfabryka.pl