★★★★★
NIEKA OG W POLSCE
WARSZTATY
23.06.2024
★★★★★

Odbędą się 2 classy, każda po 90 minut, łącznie 180 minut warsztatów.

★CENY★

EARLY BIRD – zapisy do 10 maja 2024
200 PLN
Grupy minimum 5 osobowe – 150 PLN/osoba
Tancerze BORN TO DANCE – 150 PLN

REGULAR PRICE – zapisy po 10 maja 2024
250 PLN
Grupy minimum 5 osobowe – 200 PLN/osoba
Tancerze BORN TO DANCE – 200 PLN

Od momentu potwierdzania zgłoszenia mailowo jest 7 dni na wpłatę.
Po 30.04.2024 nie wycofujemy zgłoszeń ani nie zwracamy wpłat.
Miejsce na warsztaty można odsprzedać osobie trzeciej.

★ZAPISY★
formularz zgłoszeniowy:
https://forms.gle/UL8f8A1CJYPFsioZ6
Liczba miejsc ograniczona.

★GRAFIK★
WKRÓTCE

★ADRES★
WKRÓTCE

★KONTAKT★
urbanstyle@funfabryka.pl