★★★★★
DANCEHALL OR DIE 2024
TURNIEJ TAŃCA
16.03.2024
★★★★★

★ JURY ★
Sahar
Weronika Kłódkowska
Enough Crew

★ MC ★
Mateusz Nowak

★ MUSIC ★
SPLENDID SOUND

★ OPŁATY ★

PRZY ZGŁOSZENIU I WPŁACIE DO 18.02.2024:
pierwsza kategoria – 50 PLN
każda kolejna kategoria – 30 PLN

PRZY ZGŁOSZENIU I WPŁACIE PO 18.02.2024:
pierwsza kategoria – 60 PLN
każda kolejna kategoria – 40 PLN

★KATEGORIE ★
Dancehall Female solo 16+
Dancehall 1vs1 do lat 10
Dancehall 1vs1 11-14 lat
Dancehall 1vs1 15-19 lat
Dancehall 1vs1 20+
Dancehall duety do lat 15
Dancehall duety powyżej lat 15
Dancehall 2vs2 do lat 15
Dancehall 2vs2 powyżej lat 15
Dancehall mini formacje do lat 10
Dancehall mini formacje 11-14 lat
Dancehall mini formacje 15-19 lat
Dancehall mini formacje 20+
Dancehall formacje do lat 10
Dancehall formacje 11-14 lat
Dancehall formacje 15-19 lat
Dancehall formacje 20+
Dancehall grupy DEBIUT do lat 10
Dancehall grupy DEBIUT 11-14 lat
Dancehall grupy DEBIUT 15-19 lat
Dancehall grupy DEBIUT 20+
DODATKOWE KATEGORIE:
Booty Shake Contest GRUPY 16+
NOWOŚĆ:
Dancehall on Heels SOLO 16+
Dancehall on Heels GRUPY 16+

★ ZASADY ★
FEMALE SOLO
ELIMINACJE
Prezentacja w zależności od liczby osób:
do 50 startujących prezentacja po 2 osoby do 45 sekund
50-100 startujących prezentacja po 3 osoby do 60 sekund
FINAŁ
Do rundy finałowej przechodzi w zależności od liczby osób:
do 50 startujących 6 osób
50-100 startujących 12 osób
W finale każda uczestniczka prezentuje się pojedynczo do 60 sekund.
FORMACJE
Mini formacje to grupy do 7 osób.
Formacje to grupy od 8 osób.
Wszystkie mini formacje tańczą do muzyki własnej do 2,5 minuty.
Wszystkie formacje tańczą do muzyki własnej do 3 minut.
O przynależności do kategorii wiekowej stanowi 80% grupy.
Np: 10 osobowa formacja składająca z 8 osób w wieku 10 lat i 2 osób w
wieku 15 lat zapisuje się do kategorii do lat 10.
MUZYKĘ DO FORMACJI NALEŻY PRZESŁAĆ DO 10 MARCA NA dancehallordie@funfabryka.pl !
DEBIUT
Kategoria skierowana dla grup, które zaczynają swoją przygodę z parkietem turniejowym w tym sezonie.
Kategoria DEBIUT to grupy, nie ma więc podziału na mini formacje i formacje.
Wszystkie GRUPY DEBIUT tańczą do muzyki własnej do 2,5 minuty.
MUZYKĘ DO FORMACJI NALEŻY PRZESŁAĆ DO 10 MARCA NA dancehallordie@funfabryka.pl !
1 VS 1
Prezentacja w zależności od liczby osób:
do 60 startujących prezentacja po 2 osoby do 45 sekund
60-100 startujących prezentacja po 3 osoby do 60 sekund
BITWY
Do bitw przechodzi w zależności od liczby osób:
do 60 startujących 8 osób
60-100 startujących 16 osób
W bitwach każda strona ma po 1 wyjściu do 45 sekund, bitwa o 1 miejsce po 2 wyjścia do 45 sekund.
2 VS 2
Prezentacja w zależności od liczby osób:
do 50 startujących prezentacja do 1,5 minuty do muzyki organizatora
50-100 startujących prezentacja do 60 sekund do muzyki organizatora
Forma prezentacji dowolna: duet, dwa razy solo lub na zmianę, decyzja
należy do was.
BITWY
Do bitw przechodzi w zależności od liczby osób:
do 50 startujących 8 dwójek
50-100 startujących 16 dwójek
W bitwach każda strona ma po 2 wyjścia do 45 sekund, także w finale.
DUETY
Wszystkie duety prezentują się do muzyki własnej do 1,5 minuty.
O przynależności do kategorii wiekowej stanowi wiek starszego uczestnika.
MUZYKĘ DO DUETU NALEŻY PRZESŁAĆ DO 10 MARCA NA dancehallordie@funfabryka.pl !
DANCEHALL ON HEELS SOLO 16+
Kategoria w której tańczymy na szpilkach, tylko i wyłącznie styl dancehall.
Prezentacja do muzyki własnej, do 1,5 min.
Przyjmujemy 16 solówek, z tego jury wyłoni miejsca od 1 do 6.
DANCEHALL ON HEELS GRUPY 16+
Kategoria w której tańczymy na szpilkach, tylko i wyłącznie styl dancehall.
Prezentacja do muzyki własnej do 3 minut.
BOOTY SHAKE CONTEST GRUPY 16+
Kategoria, której przeważa twerk.
Prezentacja do muzyki własnej do 3 minut.

★ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ★
https://forms.gle/AqZ81HT29EL33S9p9
Zgłoszenia przyjmujemy do 10 marca do godziny 24:00.

★ WIDOWNIA ★

WEJŚCIE – WIDOWNIA
CENNIK
1 pula biletów do 29.02.2024 do 24:00 – 40 PLN
2 pula biletów do 15.03.2024 do 24:00 – 50 PLN
BILET KUPISZ TUTAJ
https://tobilet.pl/dancehall-or-die-turniej-tanca.html

WEJŚCIE – OPIEKUNOWIE
Opiekun/trener wchodzi za darmo z grupą minimum 3 osobową.
Działa zasada 1 opiekun na 15 osób.
Przykład:
Jeśli formacja liczy 18 osób, przysługują 2 wejścia.
Jeśli formacja liczy 5 osób – 1 wejście.
Jeśli trener przyjeżdża z 3 solówkami – 1 wejście.
Jeśli przyjeżdża z 1 osobą – NIE PRZYSŁUGUJE WEJŚCIE BEZPŁATNE.

★ NAGRODY ★
Soliści 1-3 miejsca – medale i dyplomy
Soliści 4-6 miejsca – dyplomy
Grupy 1-3 miejsca – puchary i dyplomy
Grupy 4-6 miejsca – dyplomy

NAGRODY PIENIĘŻNE
1 miejsce Dancehall Female solo 16+ ➡️ 300 PLN
1 miejsce Dancehall 1vs1 19+ ➡️ 300 PLN
1 miejsce Dancehall duety 15+ ➡️ 300 PLN
1 miejsce Dancehall 2 vs 2 15+ ➡️ 300 PLN
1 miejsce Dancehall mini formacje 19+ ➡️ 500 PLN
1 miejsce Dancehall formacje 19+ ➡️ 1000 PLN
1 miejsce Booty Shake Contest grupy ➡️ 500 PLN
1 miejsce Dancehall on Heels solo ➡️ 300 PLN
1 miejsce Dancehall on Heels grupy ➡️ 500 PLN

★ GRAFIK ★

Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń, które spłynęły w ten weekend, grafik uległ zmianie.
Grafik może jeszcze ulec zmianie w poszczególnych blokach w dniu wydarzenia (chodzi jedynie o przypadki wycofań, wtedy czas każdego bloku skróci się), dlatego
prosimy być w gotowości 30 minut przed planowym rozpoczęciem kategorii.
Przypominamy, aby przy rejestracji każdy uczestnik miał przygotowaną legitymację szkolną.
WIEK LICZYMY ROCZNIKOWO

8:00 rejestracja
9:00 eliminacje 1vs1 do lat 10
(prezentacja po 2 osoby)
9:20 eliminacje 1vs1 11-14 lat
(prezentacja po 2 osoby)
10:00 duety do lat 15
10:45 grupy DEBIUT do lat 14
11:05 mini formacje 11-14 lat
11:10 formacje do lat 10
11:25 formacje 11-14 lat
12:10 bitwy 1vs1 do lat 10
(4 osoby)
12:35 bitwy 1vs1 11-14 lat
(8 osób)
13:20 rozdanie

13:30 rejestracja
14:15 eliminacje dancehall female
(prezentacja po 2 osoby)
14:40 eliminacje 1vs1 15-19 lat
(prezentacja po 2 osoby)
15:05 eliminacje 1vs1 20+
(prezentacja po 2 osoby)
15:20 duety 15+
16:10 mini formacje 15-19 lat
16:25 mini formacje 20+
16:45 grupy DEBIUT 15+
17:00 formacje 15-19 lat
17:45 formacje 20+
18:15 grupy booty shake
18:30 grupy high heels
18:40 bitwy 2vs2
(8 dwójek)
19:20 bitwy 1vs1 15-19 lat
(8 osób)
20:00 bitwy 1vs1 20+
(8 osób)
20:40 finał dancehall female
(6 osób)
21:00 rozdanie

★ REGULAMIN ★

REGULAMIN DANCEHALL OR DIE 2024
1) Event odbywa się 16.03..2024 r. na Międzynarodowych Targach Poznańskich Pawilon Iglica – hala nr 11 ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań.
2) Organizator turnieju nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków, podczas jakiegokolwiek etapu zawodów tańca i informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w turnieju tańca.
3) Zapisy przyjmowane są przez formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/XFptZWRbQYyCJFA18 lub mailowo na
dancehallordie@funfabryka.pl.
3) Wstęp na turniej jest płatny. Uczestnik turnieju zobowiązany jest do zapisu i opłacenia opłaty startowej w wysokości 50zł za jedną kategorię, 30zł za drugą i kolejną do 18.02.2024r. Osoby zapisane po 18.02.2024 muszą opłacić opłatę startową w wysokości 60zł za jedną kategorię, 40zł za drugą i kolejną kategorię do dnia turnieju 16.03.2024r.
4) Bilety na widownię można zakupić przez aplikację sprzedażową. Jeśli pula biletów nie zostanie wyprzedana, będzie można kupić bilety na widownię przed wejściem na event.
5) Każda osoba będąca na evencie (uczestnik turnieju, widz, trener, opiekun) zobowiązany jest do noszenia na nadgarstku opaski wstępu wydanej przed wejściem na event.
6) Każdy zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów (na 15 osób – 1 opiekun).
7) Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione i zagubione na terenie obiektu Międzynarodowych Targów Poznańskich.
8) Za ewentualne szkody powstałe obciążony zostanie zespół/zespoły, który korzystał z danego pomieszczenia.
9) Każdy uczestnik turnieju posiada legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości.
10) Organizator zastrzega sobie możliwość sprawdzenia dokumentu tożsamości w celu weryfikacji wieku uczestnika.
11) O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia uczestnika, a nie data urodzenia.
12) Zasady
★ ZASADY ★
FEMALE SOLO
ELIMINACJE
Prezentacja w zależności od liczby osób:
do 50 startujących prezentacja po 2 osoby do 45 sekund
50-100 startujących prezentacja po 3 osoby do 60 sekund
FINAŁ
Do rundy finałowej przechodzi w zależności od liczby osób:
do 50 startujących 6 osób
50-100 startujących 12 osób
W finale każda uczestniczka prezentuje się pojedynczo do 60 sekund.
FORMACJE
Mini formacje to grupy do 7 osób.
Formacje to grupy od 8 osób.
Wszystkie mini formacje tańczą do muzyki własnej do 2,5 minuty.
Wszystkie formacje tańczą do muzyki własnej do 3 minut.
O przynależności do kategorii wiekowej stanowi 80% grupy.
Np: 10 osobowa formacja składająca z 8 osób w wieku 10 lat i 2 osób w
wieku 15 lat zapisuje się do kategorii do lat 10.
MUZYKĘ DO FORMACJI NALEŻY PRZESŁAĆ DO 10 MARCA NA dancehallordie@funfabryka.pl !
DEBIUT
Kategoria skierowana dla grup, które zaczynają swoją przygodę z parkietem turniejowym w tym sezonie.
Kategoria DEBIUT to grupy, nie ma więc podziału na mini formacje i formacje.
Wszystkie GRUPY DEBIUT tańczą do muzyki własnej do 2,5 minuty.
MUZYKĘ DO FORMACJI NALEŻY PRZESŁAĆ DO 10 MARCA NA dancehallordie@funfabryka.pl !
1 VS 1
Prezentacja w zależności od liczby osób:
do 60 startujących prezentacja po 2 osoby do 45 sekund
60-100 startujących prezentacja po 3 osoby do 60 sekund
BITWY
Do bitw przechodzi w zależności od liczby osób:
do 60 startujących 8 osób
60-100 startujących 16 osób
W bitwach każda strona ma po 1 wyjściu do 45 sekund, bitwa o 1 miejsce po 2 wyjścia do 45 sekund.
2 VS 2
Prezentacja w zależności od liczby osób:
do 50 startujących prezentacja do 1,5 minuty do muzyki organizatora
50-100 startujących prezentacja do 60 sekund do muzyki organizatora
Forma prezentacji dowolna: duet, dwa razy solo lub na zmianę, decyzja
należy do was.
BITWY
Do bitw przechodzi w zależności od liczby osób:
do 50 startujących 8 dwójek
50-100 startujących 16 dwójek
W bitwach każda strona ma po 2 wyjścia do 45 sekund, także w finale.
DUETY
Wszystkie duety prezentują się do muzyki własnej do 1,5 minuty.
O przynależności do kategorii wiekowej stanowi wiek starszego uczestnika.
MUZYKĘ DO DUETU NALEŻY PRZESŁAĆ DO 10 MARCA NA dancehallordie@funfabryka.pl !
DANCEHALL ON HEELS SOLO 16+
Kategoria w której tańczymy na szpilkach, tylko i wyłącznie styl dancehall.
Prezentacja do muzyki własnej, do 1,5 min.
Przyjmujemy 16 solówek, z tego jury wyłoni miejsca od 1 do 6.
DANCEHALL ON HEELS GRUPY 16+
Kategoria w której tańczymy na szpilkach, tylko i wyłącznie styl dancehall.
Prezentacja do muzyki własnej do 3 minut.
BOOTY SHAKE CONTEST GRUPY 16+
Kategoria, której przeważa twerk.
Prezentacja do muzyki własnej do 3 minut.
13) Rekwizyty – używanie rekwizytów dozwolone jest w każdej kategorii tańca, ale w taki sposób, aby po występnie żaden rekwizyt nie został na parkiecie (parkiet musi być czysty).
14) Przekroczenie czasu prezentacji określonego w regulaminie może spowodować obniżenie oceny lub dyskwalifikację prezentacji (przypadki szczególne należy zgłaszać do organizatorów).
15) Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji zawodnika lub zawodników w przypadku ich niestosownego zachowania w stosunku do tancerzy, sędziów, przedstawicieli, organizatora lub nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
16) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu (łączenia kategorii w poszczególnych konkurencjach bądź całkowitego odwołania danej kategorii, możliwość przeniesienia formacji do innej kategorii wiekowej w wyjątkowych przypadkach) oraz zmiany ramowego programu w przypadku małej lub zbyt dużej frekwencji bez konsekwencji zwrotu opłaty startowej.
17) Zawody oceniać będą sędziowie zaproszeni przez organizatora. Skład sędziowski oraz jego decyzje są niepodważalne. Kwalifikacje, półfinały, finały będą oceniane przez jury w składzie 3 sędziów.
20) Muzykę do występów grupowych należy przesłać do 11.03.2024 r. na maila dancehallordie@funfabryka.pl. Organizator zastrzega sobie możliwość dyskwalifikacji grupy w przypadku niedotrzymania terminu bez możliwości zwrotu opłaty startowej.
21) W całym obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Na terenie obiektu Międzynarodowych Targów Poznańskich obowiązuje regulamin obiektu.
22) Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji filmowej i fotograficznej turnieju i publikowania jej w mediach.
23) Turniej będzie rejestrowany przez kamery i fotografów. Uczestnicy, biorąc udział w turnieju, wyrażają tym samym zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunków utrwalonych w materiałach filmowych, audio i fotografiach, także w materiałach reklamowych organizatora turnieju oraz oficjalnych partnerów imprezy i zrzekają się wszelkich roszczeń w tym zakresie.
24) Regulamin jest regulaminem wewnętrznym turnieju. Wszystkie kwestie sporne lub nieujęte w regulaminie rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem.
25) Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
26) Zgłoszenie się na turniej przez wiadomość e-mail, lub wykupienie biletu wstępu lub obecność na zawodach świadczy o akceptacji powyższego regulaminu.
27) Na terenie obiektu Międzynarodowych Targów Poznańskich należy stosować się do poleceń organizatorów oraz ochrony.
28)Organizator nie zapewnia szatni, oddaje do dyspozycji dostępne mu pomieszczenia.

★ MIEJSCE ★
Pawilon Iglica – hala nr 11
Międzynarodowych Targów Poznańskich
Głogowska 14, 60-734 Poznań

★ KONTAKT ★
dancehallordie@funfabryka.pl