ParkietON
24-25.02.2024 – SOBOTA/NIEDZIELA

JURY:
wkrótce

PROWADZENIE:
wkrótce

1. KATEGORIE

SOBOTA
Solo HIP-HOP do lat 9/10-14 lat/15-17 lat/18+
Solo DANCEHALL do lat 9/10-14 lat/15-17 lat/18+
Grupy DANCEHALL do lat 9/10-14 lat/15-17 lat/18+
Grupy HIP-HOP do lat 9/10-14 lat/15-17 lat/18+
Grupy HIGH HEELS 15+
Grupy TWERK 15+
Grupy SEXY DANCE 15+

NIEDZIELA
Grupy DEBIUT do lat 9/10-14 lat/15+
taneczne formy kultury ulicznej
Grupy DEBIUT do lat 9/10-14 lat/15+
inne formy taneczne
Grupy DEBIUT do lat 9/10-14 lat/15+
formy klasyczne
(jazz, miniatura taneczna, inscenizacja taneczna, etiuda taneczna, taniec współczesny)
Grupy INNE FORMY TAŃCA do lat 9/10-14 lat/15+
Grupy CHEERLEADERS do lat 9/10-14 lat/15+
Grupy COMMERCIAL DANCE do lat 9/10-14 lat/15+

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje 80% grupy. Np: jeśli w grupie 10 osobowej jest 8 osób w wieku 14 lat i 2 osoby w wieku 15 lat – zapisujecie grupę do kategorii 10-14 lat.
Liczy się rocznik uczestnika.

2. ZASADY

KATEGORIE SOLO
Eliminacje:
Prezentacja wspólna do muzyki organizatora po 2-4 osób (w zależności od ilości zgłoszeń) oraz prezentacja wspólna do muzyki organizatora po 10-15 osób (w zależności od ilości zgłoszeń). Czas każdej prezentacji: do 1 minuty.
Finał:
Prezentacja solowa do muzyki organizatora oraz prezentacja wspólna wszystkich finalistów. Czas każdej prezentacji: do 1 minuty.

SOLO
ĆWIERĆFINAŁ – prezentacja po 3 osoby do 1 minuty
PÓŁFINAŁ – prezentacja po 2 osoby do 1 minuty
FINAŁ – prezentacja pojedynczo po 1 minuty
KATEGORIE GRUPY
Prezentacja do muzyki własnej do 3 minut.
Z prezentacji jury wyłania 1-6 miejsca.

KATEGORIE DEBIUT
W kategoriach DEBIUT dozwolone są wszystkie style.
Musi to być pierwszy występ grupy w danym składzie i pierwsza prezentacja choreografii.
Conajmniej połowę grupy muszą stanowić osoby początkujące, które rozpoczęły swoją przygodę z tańcem w 2022 roku.
W razie wątpliwości co do stażu tancerzy organizatorzy mają prawo do uzyskania informacji od instruktora oraz rodzica. W przypadku nie przestrzegania regulaminu organizator ma prawo obniżyć ocenę danej grupie lub przepisać ją do innej kategorii, w której zostanie oceniona.

3. GRUPY – WAŻNE
REKWIZYTY – używanie rekwizytów dozwolone jest w każdej kategorii tańca, ale w taki sposób, aby po występnie żaden rekwizyt nie został na parkiecie (parkiet musi być czysty).
CHEERLEADERS – pompony muszą być używane przez minimum 50% czasu.
INNE FORMY TAŃCA – dopuszczone są wszystkie style spoza listy kategorii ParkietONu.
Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia lub odwołania poszczególnych kategorii w przypadku małej liczby zgłoszeń.

4. MUZYKA DO FORMACJI
Muzykę do formacji należy przesłać na adres parkieton@funfabryka.pl do dnia 20.02.2024.

5. ZGŁOSZENIA
formularz zgłoszeniowy:
wkrótce
Zgłoszenia są przyjmowane do 14 lutego 2024.

6. OPŁATY STARTOWE
40 zł pierwsza kategoria
25 zł druga kategoria
Opłatę startową należy uregulować do 16 lutego 2024.

7. WIDOWNIA
wkrótce

8. WEJŚCIE – OPIEKUNOWIE
Opiekun/trener wchodzi za darmo z grupą minimum 3 osobową.
Działa zasada 1 opiekun na 15 osób.
Przykład:
Jeśli formacja liczy 18 osób, przysługują 2 wejścia.
Jeśli formacja liczy 5 osób – 1 wejście.
Jeśli trener przyjeżdża z 3 solówkami – 1 wejście.
Jeśli przyjeżdża z 1 osobą – NIE PRZYSŁUGUJE WEJŚCIE BEZPŁATNE.

9. NAGRODY
Soliści 1-3 miejsca – medale i dyplomy
Soliści 4-6 miejsca – dyplomy
Grupy 1-3 miejsca – puchary i dyplomy
Grupy 4-6 miejsca – dyplomy

10. GRAFIK
wkrótce

👉Grafik może ulec zmianie w poszczególnych blokach.
👉Prosimy być w gotowości 30 minut przed planowym rozpoczęciem kategorii.
👉Przypominamy, aby przy rejestracji każdy uczestnik miał przygotowaną legitymację szkolną.
👉WIEK LICZYMY ROCZNIKOWO

11. REGULAMIN
wkrótce

12. MIEJSCE
wkrótce

13. KONTAKT
parkieton@funfabryka.pl
www.funfabryka.pl