ParkietON 2025

1. DATA
23-24.02.2025 – SOBOTA/NIEDZIELA

2. JURY:
SOBOTA
WKRÓTCE
NIEDZIELA
WKRÓTCE

3. PROWADZENIE:
WKRÓTCE

4. KATEGORIE

SOBOTA

Solo HIP-HOP DEBIUT do lat 9/10-14 lat/15-17 lat/18+
Solo HIP-HOP do lat 9/10-14 lat/15-17 lat/18+
Solo DANCEHALL do lat 9/10-14 lat/15-17 lat/18+
Duet HIP-HOP do lat 9/10-14 lat/15-17 lat/18+
Duet DANCEHALL do lat 9/10-14 lat/15-17 lat/18+
Grupy DANCEHALL do lat 9/10-14 lat/15-17 lat/18+
Grupy HIP-HOP do lat 9/10-14 lat/15-17 lat/18+
Grupy COMMERCIAL DANCE do lat 9/10-14 lat/15-17 lat/18+
Grupy HIGH HEELS 16+

NIEDZIELA

Grupy DEBIUT taneczne formy kultury ulicznej do lat 9/10-14 lat/15+
Grupy DEBIUT inne formy taneczne do lat 9/10-14 lat/15+
Grupy DEBIUT formy klasyczne do lat 9/10-14 lat/15+
(jazz, miniatura taneczna, inscenizacja taneczna, etiuda taneczna, taniec współczesny)
Soliści FORMY KLASYCZNE do lat 9/10-14 lat/15+
(jazz, miniatura taneczna, inscenizacja taneczna, etiuda taneczna, taniec współczesny)
Grupy INNE FORMY TAŃCA do lat 9/10-14 lat/15+
Grupy TANIEC LUDOWY do lat 9/10-14 lat/15+
Grupy FORMY KLASYCZNE do lat 9/10-14 lat/15+
(jazz, miniatura taneczna, inscenizacja taneczna, etiuda taneczna, taniec współczesny)

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje 80% grupy. Np: jeśli w grupie 10 osobowej jest 8 osób w wieku 14 lat i 2 osoby w wieku 15 lat – zapisujecie grupę do kategorii 10-14 lat.
Liczy się rocznik uczestnika.

5. ZASADY

★KATEGORIE SOLO (HIP-HOP I DANCEHALL)
Eliminacje:
Prezentacja wspólna do muzyki organizatora po 2-4 osób (w zależności od ilości zgłoszeń) oraz prezentacja wspólna do muzyki organizatora po 10-15 osób (w zależności od ilości zgłoszeń). Czas każdej prezentacji: do 1 minuty.
Później:
ĆWIERĆFINAŁ – prezentacja po 3 osoby do 1 minuty
PÓŁFINAŁ – prezentacja po 2 osoby do 1 minuty
FINAŁ – prezentacja pojedynczo po 1 minuty
Finał:
Prezentacja solowa do muzyki organizatora oraz prezentacja wspólna wszystkich finalistów. Czas każdej prezentacji: do 1 minuty.

★KATEGORIA SOLO DEBIUT
Osoby startujące w tej kategorii to tancerze, którzy rozpoczęli swoją przygodę z tańcem nie wcześniej niż we wrześniu 2023 roku.
Prezentacja wspólna do muzyki organizatora po 2-4 osób (w zależności od ilości zgłoszeń) oraz prezentacja wspólna do muzyki organizatora po 10-15 osób (w zależności od ilości zgłoszeń). Czas każdej prezentacji: do 45 sekund.
Później:
ĆWIERĆFINAŁ – prezentacja po 3 osoby do 1 minuty
PÓŁFINAŁ – prezentacja po 2 osoby do 1 minuty
FINAŁ – prezentacja pojedynczo po 1 minuty
Finał:
Prezentacja solowa do muzyki organizatora oraz prezentacja wspólna wszystkich finalistów. Czas każdej prezentacji: do 45 sekund.

★SOLIŚCI TANIEC KLASYCZNY
Prezentacja do muzyki własnej do 1 minuty.
Muzykę należy wysłać na parkieton@funfabryka.pl do 17 lutego, utwór musi być podpisany imieniem i nazwiskiem uczestnika.

★KATEGORIE GRUPY
Prezentacja do muzyki własnej do 3 minut.
Z prezentacji jury wyłania 1-6 miejsca.

★KATEGORIE GRUPY DEBIUT
W kategoriach DEBIUT dozwolone są wszystkie style.
Musi to być pierwszy występ grupy w danym składzie i pierwsza prezentacja choreografii.
Conajmniej połowę grupy muszą stanowić osoby początkujące, które rozpoczęły swoją przygodę z tańcem nie wcześniej niż we wrześniu 2024 roku.
W razie wątpliwości co do stażu tancerzy organizatorzy mają prawo do uzyskania informacji od instruktora oraz rodzica. W przypadku nie przestrzegania regulaminu organizator ma prawo obniżyć ocenę danej grupie.

6. REKWIZYTY
Używanie rekwizytów dozwolone jest w każdej kategorii tańca, ale w taki sposób, aby po występnie żaden rekwizyt nie został na parkiecie (parkiet musi być czysty).
Kategorycznie zabrania się użycia ognia, materiałów pirotechnicznych, broni oraz alkoholu.

7. MUZYKA DO PREZENTACJI
Muzykę do formacji należy przesłać na adres parkieton@funfabryka.pl do dnia 17.02.2025.

8. ZGŁOSZENIA
WKRÓTCE

9. OPŁATY STARTOWE
WKRÓTCE

10. WIDOWNIA
WKRÓTCE

11. WEJŚCIE – OPIEKUNOWIE
Opiekun/trener wchodzi za darmo z grupą minimum 3 osobową.
Działa zasada 1 opiekun na 15 osób.
Przykład:
Jeśli formacja liczy 18 osób, przysługują 2 wejścia.
Jeśli formacja liczy 5 osób – 1 wejście.
Jeśli trener przyjeżdża z 3 solówkami – 1 wejście.
Jeśli przyjeżdża z 1 osobą – NIE PRZYSŁUGUJE WEJŚCIE BEZPŁATNE.

12. NAGRODY
Soliści 1-3 miejsca – medale i dyplomy
Soliści 4-6 miejsca – dyplomy
Grupy 1-3 miejsca – puchary i dyplomy
Grupy 4-6 miejsca – dyplomy

13. GRAFIK
WKRÓTCE

★Grafik może ulec zmianie w poszczególnych blokach.
★Prosimy być w gotowości 30 minut przed planowym rozpoczęciem kategorii.
★Przypominamy, aby przy rejestracji każdy uczestnik miał przygotowaną legitymację szkolną.
★WIEK LICZYMY ROCZNIKOWO.

14. REGULAMIN
WKRÓTCE

15. MIEJSCE
WKRÓTCE

16. KONTAKT
parkieton@funfabryka.pl
www.funfabryka.pl