ParkietON
24-25.02.2024 – SOBOTA/NIEDZIELA

JURY:
SOBOTA
Darek Wasiak
Agnieszka Prętka
Patryk Wyskocki
NIEDZIELA
Darek Wasiak
Katarzyna Leszek
Ruslana Zakharieva

PROWADZENIE:
MC Vito WS

1. KATEGORIE

SOBOTA
Solo HIP-HOP do lat 9/10-14 lat/15-17 lat/18+
Solo DANCEHALL do lat 9/10-14 lat/15-17 lat/18+
Grupy DANCEHALL do lat 9/10-14 lat/15-17 lat/18+
Grupy HIP-HOP do lat 9/10-14 lat/15-17 lat/18+
Grupy HIGH HEELS 15+
Grupy TWERK 15+
Grupy SEXY DANCE 15+

NIEDZIELA
Grupy DEBIUT do lat 9/10-14 lat/15+
taneczne formy kultury ulicznej
Grupy DEBIUT do lat 9/10-14 lat/15+
inne formy taneczne
Grupy DEBIUT do lat 9/10-14 lat/15+
formy klasyczne
(jazz, miniatura taneczna, inscenizacja taneczna, etiuda taneczna, taniec współczesny)
Grupy INNE FORMY TAŃCA do lat 9/10-14 lat/15+
Grupy CHEERLEADERS do lat 9/10-14 lat/15+
Grupy COMMERCIAL DANCE do lat 9/10-14 lat/15+

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje 80% grupy. Np: jeśli w grupie 10 osobowej jest 8 osób w wieku 14 lat i 2 osoby w wieku 15 lat – zapisujecie grupę do kategorii 10-14 lat.
Liczy się rocznik uczestnika.

2. ZASADY

KATEGORIE SOLO
Eliminacje:
Prezentacja wspólna do muzyki organizatora po 2-4 osób (w zależności od ilości zgłoszeń) oraz prezentacja wspólna do muzyki organizatora po 10-15 osób (w zależności od ilości zgłoszeń). Czas każdej prezentacji: do 1 minuty.
Finał:
Prezentacja solowa do muzyki organizatora oraz prezentacja wspólna wszystkich finalistów. Czas każdej prezentacji: do 1 minuty.

SOLO
ĆWIERĆFINAŁ – prezentacja po 3 osoby do 1 minuty
PÓŁFINAŁ – prezentacja po 2 osoby do 1 minuty
FINAŁ – prezentacja pojedynczo po 1 minuty

KATEGORIE GRUPY
Prezentacja do muzyki własnej do 3 minut.
Z prezentacji jury wyłania 1-6 miejsca.

KATEGORIE DEBIUT
W kategoriach DEBIUT dozwolone są wszystkie style.
Musi to być pierwszy występ grupy w danym składzie i pierwsza prezentacja choreografii.
Conajmniej połowę grupy muszą stanowić osoby początkujące, które rozpoczęły swoją przygodę z tańcem w 2022 roku.
W razie wątpliwości co do stażu tancerzy organizatorzy mają prawo do uzyskania informacji od instruktora oraz rodzica. W przypadku nie przestrzegania regulaminu organizator ma prawo obniżyć ocenę danej grupie lub przepisać ją do innej kategorii, w której zostanie oceniona.

3. GRUPY – WAŻNE
REKWIZYTY – używanie rekwizytów dozwolone jest w każdej kategorii tańca, ale w taki sposób, aby po występnie żaden rekwizyt nie został na parkiecie (parkiet musi być czysty).
CHEERLEADERS – pompony muszą być używane przez minimum 50% czasu.
INNE FORMY TAŃCA – dopuszczone są wszystkie style spoza listy kategorii ParkietONu.

Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia lub odwołania poszczególnych kategorii w przypadku małej liczby zgłoszeń.

4. MUZYKA DO FORMACJI
Muzykę do formacji należy przesłać na adres parkieton@funfabryka.pl do dnia 20.02.2024.

5. ZGŁOSZENIA

formularz zgłoszeniowy:
SOBOTA: https://forms.gle/yhuBVCRgPCkTxpnB8
NIEDZIELA: https://forms.gle/3eRuZhevx6Lbd2tr7

6. OPŁATY STARTOWE

OSOBY ZAPISANE I OPŁACONE DO 31.12.2023:
40 zł pierwsza kategoria
30 zł druga kategoria

OSOBY ZAPISANE I OPŁACONE DO 16.02.2024:
50 zł pierwsza kategoria
40 zł druga kategoria

OSOBY ZAPISANE I OPŁACONE PO 16.02.2024::
70 zł pierwsza kategoria
50 zł druga kategoria

7. WIDOWNIA
wkrótce

8. WEJŚCIE – OPIEKUNOWIE
Opiekun/trener wchodzi za darmo z grupą minimum 3 osobową.
Działa zasada 1 opiekun na 15 osób.
Przykład:
Jeśli formacja liczy 18 osób, przysługują 2 wejścia.
Jeśli formacja liczy 5 osób – 1 wejście.
Jeśli trener przyjeżdża z 3 solówkami – 1 wejście.
Jeśli przyjeżdża z 1 osobą – NIE PRZYSŁUGUJE WEJŚCIE BEZPŁATNE.

9. NAGRODY
Soliści 1-3 miejsca – medale i dyplomy
Soliści 4-6 miejsca – dyplomy
Grupy 1-3 miejsca – puchary i dyplomy
Grupy 4-6 miejsca – dyplomy

10. GRAFIK
wkrótce

Grafik może ulec zmianie w poszczególnych blokach.
Prosimy być w gotowości 30 minut przed planowym rozpoczęciem kategorii.
Przypominamy, aby przy rejestracji każdy uczestnik miał przygotowaną legitymację szkolną.
WIEK LICZYMY ROCZNIKOWO

11. REGULAMIN
wkrótce

12. MIEJSCE
MTP Pawilon 11 – Iglica
Pawilon Iglica – hala nr 11 Międzynarodowych Targów Poznańskich
ul. Głogowska 14, 60-734 POZNAŃ

13. KONTAKT
parkieton@funfabryka.pl
www.funfabryka.pl