Taniec to pasja, a bycie instruktorem to duża odpowiedzialność. Wybierz edukację na wysokim poziomie.
Kurs instruktora tańca to nowatorski program, ułożony przez specjalistów danych technik tanecznych, który pozwoli zdobyć wiedzę i doświadczenie, a także legalny dokument potrzebne do pracy w zawodzie instruktora tańca.
Intensywny kurs przygotowuje i usprawnia absolwentów do prowadzenia zajęć w szkołach tańca, ośrodkach sportowych, klubach fitness na obozach i koloniach. Absolwent może także założyć własną szkołę tańca lub prowadzić zajęcia w formie działalności gospodarczej. Zajęcia poprowadzą teoretycy i praktycy posiadający odpowiednie kwalifikacje, osiągnięcia i wieloletnie doświadczenie taneczne.
Kwalifikacje uzyskane w trakcie szkolenia są wydawane na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do prowadzenia zajęć w amatorskim ruchu tanecznym.

TERMIN:
30 WRZEŚNIA:
– hip-hop
– dancehall
– taniec dla dzieci
ZAPISY PRZYJMOWANE DO 21 WRZEŚNIA.

KADRA INSTRUKTORSKA:
Damian Jackowiak
Katarzyna Zielińska
Ewa Kaczmarek
Klaudia Plackowska
Bartłomiej Rutkowski
wkrótce
wkrótce

I – Warunki uczestnictwa
Należy wybrać specjalizację kursu:
– HIP-HOP
– DANCEHALL
– TANIEC DLA DZIECI
W czasie jednego kursu można wybrać maksymalnie dwie specjalizacje.
Kurs skierowany jest dla osób, które ukończyły 16. rok życia oraz posiadają minimum 4-letni staż taneczny. Staż taneczny nie musi pokrywać się z wybraną specjalizacją w 100 procentach. To znaczy: jeśli wybierasz specjalizację DANCEHALL, a tańczysz 2 lata taniec towarzyski i kolejne dwa dancehall, to możesz przystąpić do kursu ze specjalizacją DANCEHALL. Masz wątpliwości? Napisz do nas.
II – Upoważnienia dyplomu
Kurs upoważnia do prowadzenia zajęć tanecznych danego stylu na poziomie podstawowym i zaawansowanym:
podstawowe kroki danego stylu
rutyny składające się z kroków danego stylu
zajęcia choreograficzne dla grup zamkniętych i otwartych
zajęcia dla solistów i duetów (choreografia i freestyle)
zajęcia grupowe i indywidualne.
III – Koszt kursu
Koszt kursu wynosi 1200 zł. Przy zapisach należy wpłacić 50% kwoty, reszta płatna najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem kursu.
IV – Zapisy
Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy:
https://forms.gle/kZkKxpuBPKp738tF9
do dnia 21 września 2023.
Należy podać: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zameldowania, numer kontaktowy i nazwę kursu. W odpowiedzi uczestnicy otrzymują potwierdzenie zgłoszenia oraz numer konta, na który należy uiścić 50% należności. Drugą połowę należy wpłacić na ten sam rachunek bankowy najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem kursu. W przypadku małej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do łączenia niektórych zajęć lub odwołania kursu.
W pierwszy dzień kursu należy dostarczyć organizatorowi:
– 3 zdjęcia legitymacyjne
– potwierdzony staż taneczny (pismo ze szkoły tańca lub dyplomy uczestnictwa w zawodach/warsztatach)
– kserokopię legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego.
V – Czas trwania
Kurs obejmuje 8 godzin zajęć lekcyjnych (w tym egzamin). Trwa jeden dzień. Dokładny plan i miejsce zajęć uczestnicy otrzymują mailowo, najpóźniej 9 dni przed rozpoczęciem zajęć.
VI – Egzamin
Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i praktycznej. Egzamin pisemny ma formę testu zamkniętego (10 pytań) i trwa 15 minut. Egzamin praktyczny przeprowadzany jest w grupach, jego czas trwania zależny jest od liczby uczestników. 60 minut po zakończeniu egzaminu ogłoszone zostają wyniki i rozdane dyplomy.

KONTAKT:
borntodance@funfabryka.pl
www.funfabryka.pl